Samenwerking

Het PGA vindt het van belang om elkaars talenten te benutten.
Daarom werken we in Apeldoorn samen met:

Adviesraad sociaal domein Apeldoorn
“Optimaal meedoen in de samenleving voor alle burgers van Apeldoorn”. De Adviesraad sociaal domein Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders. Haar streven is dat alle burgers van Apeldoorn optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Apeldoorn die van gemeentelijke zorg gebruik maken.

Ertoe-doen.nl
Het platform vrijwilligersorganisaties is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. De vrijwilligersorganisaties en initiatieven zijn actief binnen de gemeente Apeldoorn. Het platform komt twee keer per jaar fysiek bijeen en gebruikt de website als een instrument voor dynamische samenwerking.

Uniek Sporten
Sporten en Bewegen met een beperking in de Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn pakt aan
Wij helpen vrijwilligers en organisaties elkaar te vinden.

KOM, laat je zien!
Kunst – Ontmoeten – Meedoen voor en door mensen met een beperking in Apeldoorn
“Wij” zijn vier bevlogen organisaties: MEE Samen, GIGANT, De Klup en Stichting InKluZie. Wij hebben ons verenigd in het samenwerkingsverband “Kunst, Ontmoeten, Meedoen” oftewel “KOM Apeldoorn”. Ons doel is kunst- en cultuurparticipatie in Apeldoorn voor mensen met een beperking verbeteren, want deelname aan kunst en cultuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.