Samenwerking

Het PGA vindt het van belang om elkaars talenten te benutten.
Daarom werken we in Apeldoorn samen met:

Stichting Vol Levenslust
De Stichting Vol Levenslust is in het leven geroepen om mensen in een rolstoel of scootmobiel of met een rollator (kortweg rollers) onbeperkt deel te laten nemen aan de samenleving.
Adviesraad Apeldoorn Wmo
De Adviesraad WMO Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders. Haar streven is dat alle burgers van Apeldoorn optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Apeldoorn die van gemeentelijke zorg gebruik maken.
Ertoe-doen.nl
Het platform vrijwilligersorganisaties is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. De vrijwilligersorganisaties en initiatieven zijn actief binnen de gemeente Apeldoorn. Het platform komt twee keer per jaar fysiek bijeen en gebruikt de website als een instrument voor dynamische samenwerking