Moeite met rondkomen? Hier onze tips.

De kosten van het levensonderhoud loop op en vooral mensen met een beperking en of chronische ziekte worden hiermee geconfronteerd.

Weet u dat er op dit moment er regelingen zijn waardoor u een tegemoetkoming in gemaakte ziektekosten kan krijgen?

Onze tips:
Bijdrage in wettelijk verplicht eigen risico zorgverzekering
De gemeente geeft mensen die tot 120% Loon of een uitkering hebben een tegemoetkoming in de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering.
U vraagt deze aan op: Tegemoetkoming wettelijk eigen risico 2022 – Gemeente Apeldoorn
De inkomensnorm om gebruik te maken van deze regeling leest u hier:
Inkomensgrenzen RegelRecht en Tegemoetkoming wettelijk eigen risico – Gemeente Apeldoor

Belasting inkomensaangifte invullen
Een andere manier om een tegemoetkoming te krijgen in de zorgkosten is om belasting aan te geven. Ook al hoef u dit niet te doen. U kunt vaak wel een deel van de zorgkosten terugkrijgen. Als  u zorgkosten heeft, dan kunt jaarlijks via de belasting een teruggave hiervan krijgen. Tijdens het online doen van uw aangifte krijgt uw te zien welke zorgkosten u mag opgeven.

Deel uw ervaring met verlengen invalide-parkeerkaart

Het PGA heeft onlangs klachten gekregen over het verlengen van parkeerkaarten door de gemeente.

Deze klachten gingen met name over dat het verlengen van de invalide parkeerkaart een stuk ingewikkelder was geworden. Daarnaast gaf de gemeente niet binnen de voorgeschreven tijd (zes weken) een besluit af. Waardoor de invalide parkeerkaart niet meer geldig was. Wij willen graag uw ervaring weten met het verlengen van de invalide parkeerkaart. Wij vragen u uw ervaringen met ons te delen. Mail uw ervaring naar info@gehandicaptenapeldoorn.nl Alvast onze dank!

Update ontwikkelingen in Apeldoorn

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom toegankelijkheid in Apeldoorn;

  1. In samenspraak met de KVO en het PGA wordt getracht het fietsen in het winkelgebied van de Eglantier zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om overlast te beperken.
    Fieters worden door handhaving en de gastheren en -dames verzocht af te stappen. Tevens worden er nieuwe borden geplaatst om duidelijk te maken dat de fietsers te gast zijn. Er worden meer fietsenrekken gerealiseerd zodat men de fiets makkelijker kwijt kan
  2. Bij het Gelre Ziekenhuis komt van en naar de bus een geleide lijn zodat mensen met een visuele beperking zelfstandig deze route kunnen volgen.
  3. Er vindt een proef plaats met betrekking tot de toegankelijkheid van de verkiezingen voor visuele en motorisch beperkte mensen.

Update werkzaamheden PGA

Het PGA (Platform Gehandicapten Apeldoorn) is in overleg met de gemeente bezig de toegankelijkheid van het station in Apeldoorn te verbeteren. Dit jaar worden er beter een geleide lijnen gerealiseerd van op het treinstation naar het busstation

We Adviseren de gemeente op het gebied van toegankelijkheid bij grote nieuwe projecten. Bijvoorbeeld de verandering van de markt, de binnenstad verandering in een stadspark.

In het kader van de verkiezingen zijn wij druk bezig met alle politieke partijen uitnodigen voor een gesprek. Om er voor te zorgen dat zij in hun verkiezingsprogramma aandacht besteden aan de toegankelijkheid van Apeldoorn en hun op de hoogte stellen van de problemen die mensen met een beperking op dit moment in Apeldoorn Hebben. Zowel financieel als het verkrijgen van hulp en het meedoen in de samenleving.

Daarnaast spreken wij in bij belangrijke beleidsstukken.

Bijvoorbeeld bij de kader nota maatschappelijke ontwikkeling 2022 – 2030.

In deze nota geeft de gemeente aan dat zij slechts nog dat gaan doen wat er net zo nodig is en in Apeldoorn een samen zelfredzaamheid wil gaan stimuleren. Het PGA protesteert hiertegen en wil dat de gemeente de belangen van de individuele burger voor opstelt.

Hoera, na 10 jaar succes!

Na 10 jaar overleg is het zo ver. Gemeente Apeldoorn heeft toegezegd om de blindegeleidelijnen van station Apeldoorn richting de bushaltes te verbeteren. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet bij deze lobby.

Vacature lid Platform Gehandicapten Apeldoorn

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) is -de- belangenbehartiger voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking in de gemeente Apeldoorn. Vol enthousiasme brengen wij de knelpunten in kaart op het gebied van zorg, welzijn en de mogelijkheid tot deelname aan de maatschappij. Wij staan voor een toegankelijke maatschappij voor iedereen.

Ben jij, of ken je iemand die ons team wil versterken? Stuur dan je motivatie aan info@gehandicaptenapeldoorn.nl
Dan nemen wij contact met je op voor een klikgesprek. Graag tot snel.

Inwoner van Ugchelen of Loenen?

De gemeente Apeldoorn is bezig met diverse projecten. In Loenen is men bezig met het “Dorpshart Loenen” en in Ugchelen loop het project “Herinrichting centrum”. Graag horen wij van u hoe u denkt dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking anders zou kunnen. Stuur ons een bericht op info@gehandicaptenapeldoorn.nl

Spreekuur (ON)beperkt tijdelijk gestaakt.

Beste mensen, in verband met het Coronavirus, en de mogelijke besmetting hiervan, zijn wij helaas genoodzaakt om ons spreekuur tot nader bericht te staken.

U kunt ons elke werkdag van 15:00u – 19:00u bereiken op telefoonnummer
055 203 22 84.

Uw e-mail kunt u richten aan aenjwilhelm@gmail.com.