Update ontwikkelingen in Apeldoorn

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom toegankelijkheid in Apeldoorn;

  1. In samenspraak met de KVO en het PGA wordt getracht het fietsen in het winkelgebied van de Eglantier zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om overlast te beperken.
    Fieters worden door handhaving en de gastheren en -dames verzocht af te stappen. Tevens worden er nieuwe borden geplaatst om duidelijk te maken dat de fietsers te gast zijn. Er worden meer fietsenrekken gerealiseerd zodat men de fiets makkelijker kwijt kan
  2. Bij het Gelre Ziekenhuis komt van en naar de bus een geleide lijn zodat mensen met een visuele beperking zelfstandig deze route kunnen volgen.
  3. Er vindt een proef plaats met betrekking tot de toegankelijkheid van de verkiezingen voor visuele en motorisch beperkte mensen.

Update werkzaamheden PGA

Het PGA (Platform Gehandicapten Apeldoorn) is in overleg met de gemeente bezig de toegankelijkheid van het station in Apeldoorn te verbeteren. Dit jaar worden er beter een geleide lijnen gerealiseerd van op het treinstation naar het busstation

We Adviseren de gemeente op het gebied van toegankelijkheid bij grote nieuwe projecten. Bijvoorbeeld de verandering van de markt, de binnenstad verandering in een stadspark.

In het kader van de verkiezingen zijn wij druk bezig met alle politieke partijen uitnodigen voor een gesprek. Om er voor te zorgen dat zij in hun verkiezingsprogramma aandacht besteden aan de toegankelijkheid van Apeldoorn en hun op de hoogte stellen van de problemen die mensen met een beperking op dit moment in Apeldoorn Hebben. Zowel financieel als het verkrijgen van hulp en het meedoen in de samenleving.

Daarnaast spreken wij in bij belangrijke beleidsstukken.

Bijvoorbeeld bij de kader nota maatschappelijke ontwikkeling 2022 – 2030.

In deze nota geeft de gemeente aan dat zij slechts nog dat gaan doen wat er net zo nodig is en in Apeldoorn een samen zelfredzaamheid wil gaan stimuleren. Het PGA protesteert hiertegen en wil dat de gemeente de belangen van de individuele burger voor opstelt.

Hoera, na 10 jaar succes!

Na 10 jaar overleg is het zo ver. Gemeente Apeldoorn heeft toegezegd om de blindegeleidelijnen van station Apeldoorn richting de bushaltes te verbeteren. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet bij deze lobby.

Vacature lid Platform Gehandicapten Apeldoorn

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) is -de- belangenbehartiger voor mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking in de gemeente Apeldoorn. Vol enthousiasme brengen wij de knelpunten in kaart op het gebied van zorg, welzijn en de mogelijkheid tot deelname aan de maatschappij. Wij staan voor een toegankelijke maatschappij voor iedereen.

Ben jij, of ken je iemand die ons team wil versterken? Stuur dan je motivatie aan info@gehandicaptenapeldoorn.nl
Dan nemen wij contact met je op voor een klikgesprek. Graag tot snel.

Inwoner van Ugchelen of Loenen?

De gemeente Apeldoorn is bezig met diverse projecten. In Loenen is men bezig met het “Dorpshart Loenen” en in Ugchelen loop het project “Herinrichting centrum”. Graag horen wij van u hoe u denkt dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking anders zou kunnen. Stuur ons een bericht op info@gehandicaptenapeldoorn.nl

Spreekuur (ON)beperkt tijdelijk gestaakt.

Beste mensen, in verband met het Coronavirus, en de mogelijke besmetting hiervan, zijn wij helaas genoodzaakt om ons spreekuur tot nader bericht te staken.

U kunt ons elke werkdag van 15:00u – 19:00u bereiken op telefoonnummer
055 203 22 84.

Uw e-mail kunt u richten aan aenjwilhelm@gmail.com.

Oproep

Het PGA ontvangt signalen van burgers met een beperking dat er te weinig gehandicapten parkeerplaatsen in Apeldoorn zijn om fatsoenlijk te kunnen parkeren. Daarom horen we graag uw ervaring over het gebruik van gehandicapten parkeerplaatsen. Stuurt u ons uw ervaring? U kunt ons bereiken via ons contactformulier.