Welkom

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn vertegenwoordigt de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn. Met als uitgangspunt dat praktische knelpunten om deel te nemen aan de maatschappij inzichtelijk worden gemaakt en daar waar mogelijk opgelost. De leden van het PGA hebben jarenlange ervaring als klant van het sociale domein.

Wat doen we?
Het Platform Gehandicapten Apeldoorn oefent invloed uit op gemeentelijk beleid en maakt knelpunten inzichtelijk op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Wij richten ons op de toegankelijkheid in de breedst mogelijke vorm en zijn een gesprekspartner voor de gemeente Apeldoorn en de WMO-raad. Het PGA levert met hart en verstand informatie aan de achterban waarbij de eigen verantwoordelijkheid en het naar vermogen voorwaarden scheppen om te kunnen participeren het uitgangspunt is. Wij komen op voor degenen die dit niet zelf kunnen: de meest kwetsbare burgers in de Apeldoornse samenleving. Zodat zij niet uit het zicht raken en in ernstige, uitzichtloze (financiële) problematiek verzeild raken.
Samengevat;
– Inzichtelijk maken van praktische knelpunten (participeren in maatschappij)
– Toegankelijkheid monitoren van zorg, wonen en welzijn
– Vanuit de praktijk oplossingen aandragen
– Informeren over (on)mogelijkheden van sociaal domein
– Onafhankelijke cliëntondersteuning

Dit doen we voor de burgers in Apeldoorn. We verbinden de praktijk(ervaring burger) met de theorie(gemeentebeleid). We doen dit door met de gemeente Apeldoorn in gesprekken de praktijk te verkennen en daar waar nodig bieden wij oplossingen. Vanuit het burgerperspectief.

Het PGA is samengesteld uit de volgende mensen:

  • Anneke Wilhelm, voorzitter
  • Edwin Nagelsmith
  • Ger Aafjes
  • Vacant, penningmeester
  • Joost Wilhelm
  • Guido Kesler
  • Henry Steur