Welkom

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) komt op voor de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn. Ons doel is dat mensen met deze beperkingen zoveel mogelijk mee kunnen doen met de maatschappij. De leden van het PGA zijn  allemaal ervaringsdeskundigen.

Wat doen we?
Het PGA wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid en geeft de knelpunten op alle levensterreinen aan. Wij denken mee over de toegankelijkheid in de breedst mogelijke vorm. Het PGA is een gesprekspartner voor de gemeente Apeldoorn en de Adviesraad social domein.

Onze achterban voorzien wij van praktische informatie om zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren. Wij komen op voor degenen die dit soms niet zelf kunnen: de kwetsbare burgers in de Apeldoornse samenleving. Zodat zij niet uit het zicht raken en in een ernstige, uitzichtloze problematische situatie verzeild raken.

Samengevat;
– Inzichtelijk maken van praktische knelpunten (participeren in maatschappij)
– De toegankelijkheid in Apeldoorn
– Vanuit de praktijk oplossingen aandragen voor gerezen problemen
– Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het PGA is samengesteld uit de volgende mensen:

  • Anneke Wilhelm, voorzitter
  • Edwin Nagelsmith
  • Ger Aafjes
  • Vacant, penningmeester
  • Joost Wilhelm
  • Guido Kesler
  • Henry Steur
  • Manon ter Hove