Welkom

Het Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) komt op voor de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn. Ons doel is dat mensen met deze beperkingen zoveel mogelijk mee kunnen doen met de maatschappij. De leden van het PGA zijn  allemaal ervaringsdeskundigen.

Wat doen we?
Het PGA wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid en geeft de knelpunten op alle levensterreinen aan. Wij denken mee over de toegankelijkheid in de breedst mogelijke vorm. Het PGA is een gesprekspartner voor de gemeente Apeldoorn en de Adviesraad social domein.

Onze achterban voorzien wij van praktische informatie om zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren. Wij komen op voor degenen die dit soms niet zelf kunnen: de kwetsbare burgers in de Apeldoornse samenleving. Zodat zij niet uit het zicht raken en in een ernstige, uitzichtloze problematische situatie verzeild raken.

Samengevat;
– Inzichtelijk maken van praktische knelpunten (participeren in maatschappij).
– Monitoren van en adviseren op het gebied van toegankelijkheid in Apeldoorn.
– Oplossingen aandragen, informeren en adviseren ten gunste van participatie.
– Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vacature

Ben jij of ken jij iemand die een bijdrage wil leveren aan onze missie dan komen we graag met je in gesprek. Stuur je motivatie en contactgegevens aan info@gehandicaptenapeldoorn.nl en wij nemen contact met je op.

Het PGA is samengesteld uit de volgende mensen:

  • Anneke Wilhelm, voorzitter
  • Edwin Nagelsmith, secretaris
  • Hetty Vorselman, penningmeester
  • Joost Wilhelm
  • Gert Jansen
  • Annie Weernink
  • Willem Zonnenberg
  • Cevinc Celik
  • Henry Steur