Update ontwikkelingen in Apeldoorn

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom toegankelijkheid in Apeldoorn;

  1. In samenspraak met de KVO en het PGA wordt getracht het fietsen in het winkelgebied van de Eglantier zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om overlast te beperken.
    Fieters worden door handhaving en de gastheren en -dames verzocht af te stappen. Tevens worden er nieuwe borden geplaatst om duidelijk te maken dat de fietsers te gast zijn. Er worden meer fietsenrekken gerealiseerd zodat men de fiets makkelijker kwijt kan
  2. Bij het Gelre Ziekenhuis komt van en naar de bus een geleide lijn zodat mensen met een visuele beperking zelfstandig deze route kunnen volgen.
  3. Er vindt een proef plaats met betrekking tot de toegankelijkheid van de verkiezingen voor visuele en motorisch beperkte mensen.